• TIARA 產學座談暨成立大會
  • 201605 NPIE月會頒發感謝獎牌予教授們
  • NPIE全程結案成果展
  • 201605 NPIE月會頒發感謝獎牌予助理們
  • 2016台北車用電子展暨NPIE車用電子技術發表暨產學媒合會
 
 
 
                     
 優人才  星技術  尋媒合  請聯絡  技術影音